Het Medialeerpark stond weer paraat om de officiële ‘Aftrap Sterk vmbo en pro’ in beeld te brengen

Het Medialeerpark stond weer paraat om de officiële ‘Aftrap Sterk vmbo en pro’ in beeld te brengen

Op 16 december kwamen de scholen Bossche Vakschool, Yuverta, De Rijzert en het Dieze College bij elkaar voor de aftrap van het besluit om als ‘Sterk vmbo en pro’-scholencollectief het beroepsgericht vmbo en praktijkonderwijs op de kaart te zetten in ’s-Hertogenbosch. Dat gebeurde met een -door leerlingen- gecustomized tafeltje dat aan de wethouder werd aangeboden. Het tafelblad rust op vier poten die door de leerlingen zijn bewerkt en vormgegeven. Elke poot staat voor een van de scholen uit het collectief. Uiteraard waren deze leerlingen bij de aftrap aanwezig om een toelichting te geven op hun ontwerp. En niet onbelangrijk: de vijfde pijler werd vervuld de leerlingen van het Van Maerlant die de aftrap in beeld mochten brengen. De betrokken schoolbestuurders bezegelden de samenwerking door letterlijk spijkers met koppen te slaan. De middag werd afgesloten door de wethouder die de laatste -en tevens gouden- spijker in het tafeltje sloeg.